Kigidi Karma - Bunkerio Patamsy

Kigidi Karma - Bunkerio Patamsy

  • hiphop
  • 04:11
  • 2019-11-18
  • 2019-11-18
HIPHOP.LT 1381 Videos
45Views

muzika: chill fail,
įrašas ir suvedimas: shiaure rec,
https://www.facebook.com/KigidiKarma/

Tekstas:
Ačiū didžiavyri, kad Lietuvai gerą pavyzdį parodei
Išniekintą tėvynę gynei su miško broliais
Oriai pasiaukojai tautos gerovei
Laisvę ateities kartoms padovanojai

Nors į partizanų gretas nepriėmė visų patekti norinčių
Tarp susirinkusių savanorių pasitaikydavo netgi vokiečių
Būrio pajėgumas itin priklausė nuo vado
Kad išlaikytų eilinių drausmę bei užsidegimą iki galo
Paskirdavo bausmę partizanui už nusižengimą,
Apdovanodavo už gerą įsakymų vykdymą ir discipliną
O raštiniai pasižadėjimai nevartoti alkoholio
Autoritetą kėlė miško brolių
Pogrindis nemiegojo, darbai virė žiemą šaltą
Rašymo mašinėlė pakeitė šautuvą
Bunkerio patamsy gimė straipsniai, nelegalūs laikraščiai
Karikatūromis, eilėraščiais priešą pašiepdavo šmaikščiai
Leidybai visai nemaišė spausdinimo reikmenų stygius
Visais frontais kovota, na ir kas, kad jėgos nelygios
Nutrauktos telefonų linijos, susprogdinti tiltai
Aidėjo šūviai giriose beveik dešimtmetį

Gimtinės šauksmą išgirdę išėjo į mišką
Didvyriai išlikę gyvi, jų idėjos nemiršta
Nušalę pirštai, tačiau karštos širdys
Tikėjo, kad svajonės išsipildys

Pildavo žibalu žemę, kad šunys nesuuostų pėdsakų
Pasislėpdavo bunkeryje kol okupantai miškus krėsdavo
O tamsią naktį keli žvalgai palikdavo vadavietę
Kad sužinotų kas ką matė, įvertintų padėtį
Kadangi šnipų voratinkliai apraizgė visą Lietuvą,
Laisvės kovotojai vis keisdavo buvimo vietą
Netikėtai kritinei situacijai susiklosčius
Naikindavo įrodymus: dokumentaciją, dienoraščius.
Kad stribai gyvų nepaimtų prieš save ginklą pakeldavo
Kitaip grėstų kankinimai ir bylos aptemdytos melo
Vedami aukštų idealų didvyriai įveikė mirtį
Kalnus nuversti gali širdis tėvynę mylinti
Neteisybę matydami su pavergėjais nesitaikstė
Netylėjo it musę kandę partizanai kovojo už laisvę
Neteisybę matydami su pavergėjais nesitaikstė
Savo krauju šilų samanas aplaistė...