Kigidi Karma - Žynys

Kigidi Karma - Žynys

  • hiphop
  • 03:29
  • 2019-11-11
  • 2019-11-11
HIPHOP.LT 1381 Videos
45Views

įrašas, suvedimas: shiaure rec https://www.facebook.com/shiaure.rec/,
muzika: kreepy https://soundcloud.com/prodbykreepy,
paveiksliukas: Monai https://www.facebook.com/PelkiuMonai/

Ant Piliakalnio Ugnelė Degė
Senyvas Žynys Apeigas Vedė
Paaukojo Ugnelei Šventą Medį
Su Šviesa ir Meile, Su Šviesa ir Meile

Žydras dangus
Visai nebuvo vėjo,
Senyvas Žynys
Į Ugnį žiūrėjo.
Saulės pusėj suko ratus du ereliai, patvirtino teisingą sielos Kelią
Žynio akyse spindėjo liepsnelė,
Mat skleisti Meilės atkeliavo į šią Žemę .
Nuolatos jis meldės net už tuos, kurie tik apie savo naudą mąstė,
Jį vedė tyras motyvas sustiprinti tautos dvasią,
Įkvėpti gyventi drąsiai visus aplinkinius,
Kad jie būtų dorybingi ir nepavirstų į tinginius.
Net išminčiai iš Indijos žinojo apie žynius, apie gintarus,
apie karžygius, nuo kurių užpuolikams drebėdavo kinkos.
Vertybės nekintamos išlaikė kraštą dariniu vieningu
Kur vieni kitais pasitikėjo, namų nerakindavo.
Pas Žynį ateidavo patarimų karaliai, valdovai,
Taipogi nuolankiai prašydavo palaiminimų kovai
Sakralūs aukojimai, maldos didžiajam Tėvui ir Motinai
Taip ėjo šimtmečiai kol galų gale atjojo kryžiuočių ordinai.

https://www.facebook.com/KigidiKarma/